CÁ TRÍCH LỚN MUỐI NGUYÊN CON
CÁ THU MUỐI NGUYÊN CON
Cá Thu Hun Khói 300gam