Sườn cừu Horizon Lamb Rack
Xúc xích bò Rum Jungle Beef Sausage 600gr
Thịt ba chỉ hun khói 400gr hãng Almak (ba rọi)
209,000đ
Ba rọi bò Mỹ khay 500gr
Khay ba chỉ bò úc 500gr
lõi vai bò Úc (Oyster Blade)
Lõi thăn cổ bò úc (chucktender)
Lõi nạc vai bò Mỹ
Thịt Hamburger FREE RANG 150gr
Thịt Hamburger HOMESTYLE 150gr
Thịt bò xay Rum Jungle Úc 500gr
Mực Xông Khói của Nga
GIÒ HEO MUỐI RÚT XƯƠNG