Thuốc lá điếu Heets Nga vị Gold (vị mùi rượu vang)
Thuốc lá điếu Heets Nga vị Amber (vị mộc nặng)
Thuốc lá điếu Heets Nga vị Purple (vị nho bạc hà)
Thuốc lá điếu Heets Nga vị Bronze (vị cafe)
THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ HEETS