Oliu xanh nguyên hạt thùng 2.6kg
Oliu đen tách hạt hiệu MAZZA thùng 2.6kg