Trứng cá đen 220gam
143,000đ
Trứng cá hồi nga hũ 90gr của công ty PK Kikhchik LLC
TRỨNG CÁ HỒI HỘP 1KG
Trứng cá muối đen của Nga hiệu Seafood hộp 105gr
Trứng cá muối đen hiệu Nantyka hộp 100gr
TRỨNG CÁ TRỘN PHÔ MAI
TRỨNG CÁ TUYẾT 200GR
TRỨNG CÁ ĐỎ CỦA NGA HỘP 105GR
TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ CỦA NGA 90GR
TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ ALASKA 80GR
255,000đ
TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ CỦA NGA HỘP THỦY TINH 500GR
TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ 350GR
TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ 200GR
TRỨNG CÁ HỒI ALASKA 20GR
TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ CỦA NGA HỘP KIM LOẠI 140GR
Trứng cá đỏ 220gam
160,000đ
Trứng cá đen 220gam
170,000đ
TRỨNG CÁ ĐEN CỦA NGA HIỆU ROYAL 105gr