Xúc xích salami KABANOS vị nguyên bản (classic) gói 70g
89,000đ
XÚC XÍCH SALAMI KABANOS VỊ PHÔ MAI QUE 70GR
89,000đ
Xúc Xích Nga gói 6 cây
Xúc xích vòng 500gr emparor
260,000đ
Xúc xích nhân phô mai 300gr
XÚC XÍCH SALAMI KABANOS VỊ GÀ QUE 70GR
89,000đ
Salami que với PHÔ MAI Pivchiki Bavarian 150gr
70,000đ
Salami que với TỎI Pivchiki Bavarian 150gr
70,000đ
salami Cherkizovo Borodinskaya 300gr
178,000đ
XÚC XÍCH VÒNG 450GR
Xúc Xích nhân phô mai hiệu Bejikom 540gr
XÚC XÍCH MINI HIỆU CHEMNYSHEVA
SALAMI CÂY NHỎ HIỆU Vavar 150GR
Salami tiêu Hiệu останкино 150gr
SALAMI ỚT HIỆU SNEXI 100GR
SALMI TIÊU VÀ ỚT 100GR
SALAMI LÁT BỊCH 150GR
XÚC XÍCH SALAMI KABANOS VỊ ỚT QUE 70GR
89,000đ
SALAMI HIỆU Klin 300GR
171,000đ
Salami que Pivchiki Bavarian 150gr
70,000đ
Salami phần lan останкино 0.628gr
Salami bi bịch 500gr
SALAMI HIỆU MIKOYAN 300GR
182,000đ
SALMI KHÔNG ỚT 100GR